dla nauczycieli

Szanowni Nauczyciele,

W ramach kampanii społecznej „Bądźmy poszukiwaczami MIŁOŚCI
w RODZINIE” proponujemy darmowe filmy z krótkimi scenkami przygotowanymi przez Teatr Nikoli oraz gotowe scenariusze lekcji wychowawczych:


miłość w rodzinie  „Miłość cierpliwa jest”

Na podstawie filmu proponujemy przeprowadzenie lekcji wychowawczej według następującego scenariusza:

 1. Wprowadzenie:
  Film, który zobaczycie stworzony został w formie metaforycznej i ma za zadanie pobudzić Was do refleksji. Polecamy wcześniej wstępnie porozmawiać z młodzieżą o tym, czym jest refleksja i dlaczego jest potrzebna w procesie dojrzewania do miłości i w miłości. Nie zawsze w filmach edukacyjnych wszystko musi być podane na tacy. Jak Wy zinterpretujecie ten film?
 2. Prezentacja filmu
 3. Interpretacja filmu przez młodzież:
  Po emisji filmu pytamy uczniów o ich interpretację filmu, emocje jakie w nich wzbudził, o to, co symbolizuje księżyc, co może czuć kobieta, jak byśmy scharakteryzowali mężczyznę, itp.
 4. Pytania naprowadzające:
  1. – Czy moja miłość jest darem?
  2. – Czy człowiek zawsze jest gotowy na przyjęcie miłości?
  3. – Co mogę dać tym, których kocham?
 5. Podsumowanie i zebranie przemyśleń grupy.

miłość w rodzinie  „Miłość nie zniewala”

Na podstawie filmu proponujemy przeprowadzenie lekcji wychowawczej według następującego scenariusza:

 1. Wprowadzenie:
  Film, który zobaczycie stworzony został w formie metaforycznej. Ma za zadanie pobudzić Was do refleksji – i tu warto wstępnie porozmawiać z młodzieżą o tym, czym jest refleksja i dlaczego jest nam, ludziom, potrzebna w procesie dojrzewania do miłości i w miłości. Nie zawsze w filmach edukacyjnych wszystko musi być podane na tacy. Jak Wy zinterpretujecie ten film?
 2. Prezentacja filmu
 3. Interpretacja filmu przez młodzież:
  Po emisji filmu pytamy uczniów o ich interpretację filmu, emocje jakie w nich wzbudził, o to, co symbolizuje klatka, co może czuć ptak w tej klatce, jak byśmy scharakteryzowali opiekuna ptaka, itp.
 4. Pytania naprowadzające:
  1. – Czy kochać to znaczy „mieć kogoś”?
  2. – Czy ja się troszczę czy jestem nadopiekuńczy?
  3. – Czy moja miłość daje wolność?
 5. Podsumowanie i zebranie przemyśleń grupy.

miłość w rodzinie  „Miłość jest wieczna”

Na podstawie filmu proponujemy przeprowadzenie lekcji wychowawczej według następującego scenariusza:

 1. Wprowadzenie:
  Film, który zobaczycie stworzony został w formie metaforycznej i ma za zadanie pobudzić Was do refleksji – i tu warto wstępnie porozmawiać z młodzieżą o tym, czym jest refleksja i dlaczego jest nam, ludziom, potrzebna w procesie dojrzewania do miłości i w miłości. W filmach edukacyjnych pobudzamy do myślenia, dlatego nie każda treść od razu narzuca się sama. Jak Wy zinterpretujecie ten film?
 2. Prezentacja filmu
 3. Interpretacja filmu przez młodzież:
  Po emisji filmu pytamy uczniów o ich interpretację filmu, o emocje jakie w nich wzbudził? O to, co może oznaczać kartka z kalendarza? Co może czuć kobieta obdarowana kwiatami? Jak scharakteryzujemy mężczyznę?… 
 4.  Pytania naprowadzające:
  1. – Czy miłość ma „datę ważności”?
  2. – Czy kocham tylko „od święta”?
  3. – Jak na co dzień pokazać komuś, że go kocham?
 5. Podsumowanie i zebranie przemyśleń grupy.


MIŁOŚĆ w RODZINIEZapraszamy również do obejrzenia kampanijnych filmów i scenariuszy na stronie Rodzina.tv

Tylko do 31 grudnia 2020 r. DARMOWE FILMY EDUKACYJNE oraz SCENARIUSZE LEKCJI w ramach projektu „Bądźmy poszukiwaczami miłości w rodzinie”.  Po zarejestrowaniu można oglądać wybrane darmowe filmy. A rejestracja na Rodzina.tv umożliwi dostęp do pozostałych filmów z wybranej serii NA OKRES 3 MIESIĘCY W 2021 ROKU.Wszystkie materiały proponowane są dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej. A w gestii wychowawców pozostawiamy decyzję o przeprowadzeniu lekcji z użyciem prezentowanych materiałów w danej klasie.